Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Mülk sahibinin kira alacağı ne zaman zaman aşımına uğrar?

Haberler
Mülk sahibinin kira alacağı ne zaman zaman aşımına uğrar?

Mülk sahibinin kira alacağı ne zaman zaman aşımına uğrar?

Mülk sahibinin kira alacağı ne zaman zaman aşımına uğrar?
 
Mülk sahibiyle kiracıların sık sık karşılaştığı bu probleminde çözümünü sizler için araştırdık.
Kira alacaklarının zamanaşımı (5) yıldır.
Dava, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Borçlar Yasası'nın 126/1 maddesine göre kira alacakları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Talep doğrultusunda mahkeme kira parası farklarının ve faizinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırmış ve bu konuda düzenlenen raporu hükme esas almış ise de, icra takibi açılmış olduğundan ve davalı süresinde zamanaşımı definde bulunduğundan davacının önceki kira parası ve faiz alacağı talebinin dinlenip hüküm altına alınması mümkün değildir. Adı geçen davacının bu süre zarfında Borçlar Kanunu'nun 133. maddesi gereğince icra takibi yapma, dava açma ve benzeri gibi zamanaşımını kesecek bir faaliyeti de olmamıştır. Bu durumda zamanaşımına uğrayan kısmın reddi gerekir.

Emlak Danışmanı Olmak İster Misiniz?

Kariyerinizi ve büyümenizi geliştirmenize yardımcı olacağız.
İnsan Kaynakları